Latviski По русский

Jautājumi un atbildes


Vai šī mācību iestāde (tās filiāle) ir akreditēta Latvijā?

  Studenti tiek uzņemti studijām un studē Pēterburgā esošajā Pēterburgas Astroloģijas akadēmijā (СПбАА), t.i. viņu studiju vieta ir ārzemes. Studiju centrs nav kā akadēmijas filiāle, tas tikai organizē akadēmijas pasniedzēju izbraukuma lekcijas uz Latviju.

 

Vai akadēmijas mācību programma ir licenсēta Latvijā?

  Studijas notiek Krievijā esošajā mācību iestādē, tāpēc mācību programma ir licenсēta Krievijā.

 

Kāds izglītības dokuments tiek izsniegts pēc akadēmijas pabeigšanas, vai tas tiek izdots Latvijā?

  Akadēmijas absolventi saņem Krievijā izdotu Pēterburgas Astroloģijas akadēmijas diplomu, kurš apliecina astroloģijas studiju programmas apguvi un iegūto astrologa vai astroloģijas maģistra kvalifikāciju. Diploms ir starptautisks un to atdzīst starptautiskajās astrologu asociācijās.

 
Vai pabeidzot akadēmiju tiek iegūta augstākā izglītība?

  СПбАА pabeigšanas diploms nav uzskatams par valsts izdotu diplomu un tas netiek pielīdzināts ar Krievijas Federācijā izdotajiem augstskolu diplomiem, jo valsts profesiju reģistrā nav profesija „astrologs”.

Apmācība tiek veikta pēc akadēmiķa S.Šestopalova izstrādātās metodikas un neaizvieto valstī iegūstamo augstāko izglītību.Kāpēc izvēlēties studēt šajā akadēmijā?
 
1. Tā ir starptautiski akreditēta augstskola, kura piedāvā pirmā līmeņa profesionālās studijas (3,5 gadi) un iespējas pēc tam turpināt maģistra studijas (neklātienē).
2. Akadēmija ir akreditēta International University of Fundamental Studies, American Federation of Astrologers, International Astrological Societys.
3. Akadēmija sagatavo profesionālus astrologus ar specializāciju prognožu astroloģijā.
4. Akadēmijā ir izstrādāta sava unikāla prognožu astroloģijas metodika.
5. Studijas notiek klātienē, bet ir apvienojamas ar darbu, jo nodarbības paredzētas pa lekciju cikliem 1 reizi 1,5-2 mēnešos piektdienas vakarā, sestdienā un svētdienā.
6. Lekcijas lasa profesionāli astrologi no Pēterburgas un Maskavas.
7. Apmaksa par studijām tiek veikta pa daļām, apmaksājot konkrēto lekciju ciklu.
 
 
Kā tiek organizētas studijas СПбАА reģionālajā studiju centrā?
 
Tās ir klātienes grupas studijas, tomēr mācības tiek organizētas tā, lai tās varētu apvienot ar darbu. Nodarbības notiek nedēļas nogalē vienu reizi 1,5-2 mēnešos: piektdien vakarā (18:00-21:00), sestdien un svētdien (10:00-17:00). Katrā lekciju ciklā tiek pilnībā izskatīta attiecīgās tēmas teorētiskā daļa vai arī notiek tikai praktiskās nodarbības. Teorētiskais kurs tiek noslēgts ar eksāmenu, praktiskais – ar ieskaites darbu.

Laika posmā starp lekciju cikliem studenti var izmantot akadēmijas foruma resursus internetā, strādāt ar metodiskajiem materiāliem, kas tiek izsniegti lekcijās, kā arī vērsties ar jautājumiem pie attiecīga kursa lektora.

Studijas СПбАА ir savā ziņā unikālas, tāpēc abiturientiem ar jebkādām priekšzināšanām astroloģijā ir nepieciešams sākt studijas no 1.kursa (arī tad, ja ir pabeigtas citas astroloģijas skolas vai kursi).
 
Skatīts: 3591x

Atpakaļ