Latviski По русский

Pēterburgas Astroloģijas akadēmija (СПбАА) Akadēmija dibināta 1989.gada 5.oktobrī. Tās dibinātājs ir asociētais astroloģijas doktors, profesors Sergejs Šestopalovs, kurš joprojām ir šī akadēmijas rektors. СПбАА ir nevalstiska augstākās izglītības mācību iestāde, kura ir akreditēta International University of Fundamental Studies (Oxford Educational Network) kā arī American Federation of Astrologers (USA) – vecākajā ASV astrologu federācijā, un International Astrological Society (Canada). Studiju programmas ilgums ir 3,5 gadi pirmās pakāpes studijām (bakalaura studiju programma), pēc tam neklātienē var turpināt otrās pakāpes studiju programmu (maģistra studiju programma). Pirmajos 3,5 studiju gados akadēmijas studenti iegūst astroloģijas pamatzināšanas. Pabeidzot studijas, tiek izsniegts starptautiski atzītu astrologa diplomu. Akadēmija jau ir sagatavojusi vairāk nekā 565 astroloģijas bakalaurus un maģistrus. СПбАА piedāvā daudzpusīgu astroloģijas apmācību un sagatavo profesionālus astrologus ar specializāciju prognožu astroloģijā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta zinātniskai prognožu astroloģijai un S.Šestopalova izstrādātajai koncepcijai „Notikumu formulas”. Saskaņā ar šo koncepciju, kuras pamatā ir ļoti liela informācijas apjoma astroloģiska analīze, katru mūsu dzīves notikumu var izteikt ar noteiktu formulu un tādejādi konkrēti tos formulēt un prognozēt. Metodika dod iespēju precīzi prognozēt galvenos notikumus cilvēka dzīvē: bērnu piedzimšanu un tuvinieku nāvi, briesmas dzīvībai, laulību noslēgšanu un šķiršanu, automašīnas nozagšanu un avārijas, iestāšanos darbā, paaugstināšanu amatā, atbrīvošanu no darba, pārcelšanos uz citu pilsētu vai valsti, disertācijas aizstāvēšanu u.tml. S.Šestopalaova koncepcijā tiek izmantots senās Hermesa astroloģijas princips, kurā galvenā nozīme ir horoskopa māju kombināciju uzskaitei, pamatojoties uz māju elementu mijiedarbību. Metodiku ir atzinusi Oksfordas izglītības padome un S.Šestopalovs par to ir aizstāvējis savu doktora disertāciju. Tā tiek veiksmīgi izmantota jau 30 gadus un ir statistiski pārbaudīta.

 20 gadus veiktajā СПбАА pētnieciskajā darbā kopā ar vadošajām Pēterburgas un citu pilsētu medicīnas iestādēm ir iegūtas būtiskāko slimību astroloģiskās formulas. Ar to palīdzību ir iespējams veikt slimību prognozi, ar diagnozes noteikšanu un slimības attīstības prognozēšanu. Ir noteikta neauglības, onkoloģijas, infarkta, narkomānijas, alkoholisma, diabēta un daudzas citas formulas.
Profesiju formulas dod iespēju efektīvi veikt konsultācijas par profesionālās orientācijas jautājumiem un biznesa iespējām.

 Pēterburgas Astroloģijas akadēmija – tas nozīmē:
1. Laika gaitā pārbaudītas tradīcijas (akadēmija ir dibināta 1989.gada 5.oktobrī).
2. Kvalitāte (akadēmijas ideoloģijas pamatā ir astroloģijas kā zinātnes attīstība).
3. Unikalitāte (apmācībā tiek izmantota „Notikumu formulu” koncepcija).
4. Zinātniska pieeja (metodikas pamatā ir daudzu gadu zinātniskā darba rezultāts).
5. Progresīva virzība (akadēmija turpina veikt zinātniskus pētījumus, pilnveido metodiku).
 
Skatīts: 5318x

Atpakaļ