Latviski По русский

Studiju programma


СПбАА pabeigšanas diploms nav uzskatams par valsts izdotu diplomu un tas netiek pielīdzināts ar Krievijas Federācijā izdotajiem augstskolu diplomiem, jo valsts profesiju reģistrā nav profesija „astrologs”.
Apmācība tiek veikta pēc akadēmiķa S.Šestopalova izstrādātās metodikas un neaizvieto valstī iegūstamo augstāko izglītību.
 
 
Pirmās pakāpes studiju programma (3,5 gadi)
 
1.kurss
1.semestris
Ievads astroloģijā.  Eksāmens.
Matemātiskā astroloģija.
Ieskaite pamatojoties uz kontroldarbu rezultātiem.
2.semestris
Astropsiholoģijas teorija (planētas zīmēs un aspekti).  Eksāmens.
Kosmogrammu analīzes prakse.  Ieskaites darbs.
Sinastriskā (attiecību) astroloģija.  Ieskaites darbs.
 
Ievads astroloģijā, astroloģijas pamati
Apmācība sākas ar astroloģijas pamatu apgūšanu. Tiks izzināts universālo zodiakālo principu raksturojums, apgūts, tā saucamais, astroloģijas alfabēts. Astroloģija palīdzēs jums labāk saprast pasauli un daudzas pamatvērtības. Uzzināsiet, kas ir laimes formula un spēsiet noteikt, kur katrs cilvēks var atrast savu laimes zemi.
Matemātiskā astroloģija
Šajā lekciju ciklā jūs iemācīsieties atrast planētu precīzu atrašanos jebkurā datumā un laikā. Apgūsiet praktiskas iemaņas horoskopa sastādīšanā. Iemācīsieties izmantot Efemerīdas un Koha māju tabulas.
Astropsiholoģija, kosmogrammas analīze
Šīs tēmas izzināšana palīdzēs labāk saprast cilvēka dabu, raksturu. Jūs uzzināsiet, kādas īpašības ir planētam konkrētās zodiaka zīmēs un kāda ir aspektu izpausme. Iemācīsieties patstāvīgi noteikt cilvēka psiholoģisko portretu pēc kosmogrammas. Astropsiholoģija ļauj labāk saprast sevi. Daudzas rakstura īpašības kļūst labāk saprotamas un cilvēks spēj sevi pilnveidot.
Sinastriskā (attiecību) astroloģija
Šīs tēmas apgūšana ļauj noteikt, kādas veidojas attiecības starp cilvēkiem. Vai tiek ir laba savstarpējā saderība. Attiecību astroloģija dod iespēju saskatīt laimīgas attiecības un brīdināt par konfliktu iespējamību. Palīdz noteikt seksuālo saderību un savstarpēju psiholoģisko sapratni.
 
 
2.kurss
3.semestris
Horoskopa analīze (teorija).  Eksāmens.
Horoskopa analīze (prakse).  Ieskaites darbs.
4.semestris
Prognožu astroloģija (teorija).  Eksāmens.
Prognožu astroloģijas un rektifikācijas prakse.
Ieskaite pamatojoties uz kontroldarbu rezultātiem.
Notikumu astroloģija (teorija-prakse).  Ieskaites darbs.
 
Horoskopa analīze
Jūs iemācīsieties lasīt horoskopu kā likteņa grāmatu. Nav jāmeditē, nav jāgaida apgaismības mirklis. Kad cilvēks atver grāmatu, viņš nemeditē par tās saturu, bet sāk to lasīt. Jūs iegūsiet konkrētas zināšanas, sapratīsiet simbolus un formulas, lai spētu lasīt horoskopu līdzīgi kā parastu grāmatu. Jūs pēc horoskopa pratīsiet izprast cilvēka likteni. Mūsu skolas metodiku izmantošana ļaus jums to visu skatīt daudz plašāk nekā tikai psiholoģiskā šķērsgriezumā. Prasme lasīt horoskopu, notikumu formulu un prognozēšanas metožu zināšana astrologam dod iespējas analizēt likteni, notikumu norisi cilvēka dzīvē. Daudziem astrologiem šie jautājumi šķiet ļoti sarežģīti vai pat joprojām šķiet kā neizdibināms noslēpums. Mūsu akadēmijā jūs to visu apgūsiet. Mūsu studenti iemācās metodiku, kura dod iespēju lasīt likteņa grāmatu un manīt notikumus. Izmantojot notikumu formulas ir iespējas radikāli mainīt dzīvi. Piemēram, ja cilvēkam visbūtiskākais ir laime, var atrast tā laimes vietu. Ja visbūtiskākais ir bagātība – atrodam formulu finansiālai labklājībai. Ja cilvēks plāno pārcelties uz citu dzīves vietu, astrologs var to brīdināt par iespējamajām briesmām, ja tur parādās saīsinātas dzīves formula...
Prognožu astroloģija, notikumu astroloģija
Šis lekciju cikls ir viens no būtiskākajiem. Tajā tiek iemācīts veidot prognozes. Prognožu astroloģija nosaka termiņus, kad var notikt konkrēti notikumi. Mūsu skolas metodika dod iespēju prognozēt visus galvenos notikumus cilvēka dzīvē. Piemēram, medicīniskā astroloģija palīdz prognozēt slimības, norādot diagnozi un slimības dinamiku. Profesijas izvēlē dod iespēju noteikt pareizu cilvēka darbības virzienu – kur tas vislabāk spēs sevi izpaust. Astroloģija brīdina cilvēku ne tikai par iespējamām briesmām vai nelaimes gadījumiem, bet arī informē par labvēlīgām perspektīvām – lai tām varētu sagatavoties un maksimāli izmantot.
Tiek iemācīta metodika rektifikācijas veikšanai.
 
 
3.kurss
5.semestris
Karmiskā astroloģija (teorija).  Eksāmens.
Karmiskā astroloģija (prakse).  Ieskaites darbs.
6.semestris
Horārā astroloģija (teorija-prakse). Ieskaites darbs.
Papildus elementi: minorie elementi, arābu punkti u.c.  Eksāmens.
Profesiju astroloģija (teorija-prakse).  Ieskaites darbs.
7.semestris
Biznesa astroloģija (teorija-prakse).  Ieskaites darbs.
Diplomdarba prakse.
Diplomdarba aizstāvēšana.

Karmiskā astroloģija
Karmas likums – tas ir neizzūdošs patiesuma likums. Individuālo karmu var veidot tikai apzinīgas būtnes. Cilvēks ir apveltīts ar brīvu gribu un tāpēc tas spēj pārkāpt ne tikai dabas likumus, bet arī tikumiskos, kuri kā baušļi ir noteikti reliģijās. To pārkāpšana noved pie negatīvas karmas izveidošanās.
Horarā astroloģija
Šajā kursā jūs iemācīsieties uz uzdoto jautajumu dod astroloģisku atbildi. Astrologs analizē situāciju pēc horārās kartes un sniedz atbildi par labvēlīgu vai nelabvēlīgu norisi. Bieži vien ātrai konsultācijai pietiek tikai ar horarās kartes analīzi.
Papildus elementi (speckursi)
Šajās lekcijās jūs uzzināsiet daudz interesanta un noderīga. Piemēram, zem kādas zvaigznes jūs esat dzimis un ka tas var ietekmēt likteni. Iemācīsieties veidot Zodiaka zīmju prognozes – tādas, kā tās tiek publicētas presē un TV. Tiek apskatīts Solārs un Lunārs, dispozīciju ķēdes, Džonsa figūras, aptumsumi, minorie aspekti, afektika, arābu punkti, Zemes horoskops u.c.
Profesiju astroloģija
Šajā kursā horoskops tiek analizēts profesionālās orientācijas jautājumu izpētei. Jūs iemācīsieties noteikt, kādi talanti un spējas ir cilvēkam. Profesiju astroloģija dod iespēju palīdzēt katram, kurš meklē savu radošo realizāciju. Kā arī palīdz tiem, kuri ir beiguši skolu un ir profesijas izvēles priekšā. Profesiju formulas dod iespēju noteikt pareizo virzienu cilvēka spēju veiksmīgai realizēšanai.
Biznesa astroloģija
Jūs iemācīsieties, kā veiksmīgi risināt dažādus jautājumus saistībā ar darījumiem. Piemēram, saistībā ar pirkšanu-pārdošanu: kad izdevīgāk kaut ko nopirkt vai pārdot – automašīnu, dzīvokli, māju vai citu preci. Tiks apskatīti jautājumi saistībā ar biznesu. Ja tiek pieņemts lēmums uzsākt biznesu – kad vislabākais to darīt. Iepazīsieties ar bagātības formulu.


Otrās pakāpes studiju programma (neklātiene)
 
Medicīniskā astroloģija.  Ieskaites darbs.
Konsultēšanas prakse.  Ieskaites darbs.
 
Pamatojoties uz ieskaites darbu rezultātiem tiek piešķirts astroloģijas maģistra grāds un izsniegts diploms.
 
Medicīniskā astroloģija
Akadēmijas 20 gadus veiktie pētījumi kopā ar medicīnas iestādēm ir ļāvuši iegūt galveno slimību formulas. Ar šo formulu palīdzību kļūst iespējams prognozēt slimības, norādot to diagnozi un norises laiku. Medicīnas astroloģija ir atsevišķs un ļoti specifisks kurss, kurā ir jāzina visas prognožu metodes. Tiek analizēts cilvēka veselības stāvoklis un prognozētas slimības.
Konsultēšanas prakse
Šajā kurā tiek niansēti runās par visiem jautājumiem, kas saistās ar astrologa konsultāciju. Jūs iemācīsieties pareizi izmantot apgūto astroloģisko metodiku. Tiks analizēti tie jautājumi, ar kuriem astrologs saskaras strādājot ar klientu. Aplūkoti sarežģīti rektifikācijas gadījumi.
 
Skatīts: 5213x

Atpakaļ